Sun Transit 2023: ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲೂ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭವಂತೆ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ

Sun Transit 2023: ಧನುರ್ಮಾಸ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧನುರ್ಮಾಸ ಜನವರಿ 14, 2023 ರಂದು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: