Kashi Temple: ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲದ ಈ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾಶಿ ನಗರವು (Kashi) ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಾದೇವನ ನೋಡಲು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

First published: