Problems: ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Horoscope: ಜೀವನ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟವೇ ಜೀವನವಾದರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ.

First published: