Vastu Tips: ಬೆಳ್ಳಿ ಆನೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಹಣದ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ

Silver Elephant: ಬೆಳ್ಳಿ ಆನೆಯ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಗೆ ಶುಭ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಆನೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: