Shani Shingnapur: ಬಾಗಿಲುಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಊರು ಇದು, ಶನಿಯೇ ಈ ಸ್ಥಳದ ರಕ್ಷಕ

Shani: ಶನಿ ಶಿಂಗ್ನಾಪುರ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲ ನೀಡುವ ಈ ಶನಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರುವ ಜಾಗ ಇದು. ಆದರೆ ಈ ಜಾಗದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: