Shukra 2023: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಂತೆ, ಫುಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಜನ ಇವರು

Astrological Tips: ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಶುಕ್ರನನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಧನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: