Astrology: ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟ

Zodiac Sign: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ.. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ.

First published: