Shukra Rashi Parivartan 2022: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ; ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ದೆಸೆ ಆರಂಭ

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವಾಗುವುದರಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

First published: