Deepavali 2022: ಧನ್​ತೇರಸ್ ದಿನದಂದು ರಾಶಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ

ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಧನ್ತೇರಸ್ ದಿನದಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯೂ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ (astrology) ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ (zodiac sign) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ

First published: