Shani Transit: ಜುಲೈ 12ರಿಂದ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ; ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಪರಿಣಾಮ

ಶನಿಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಶನಿಯ ಧೈಯಾ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

First published: