Shani Effect: ಶನಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನವರಿ 17ರ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕಾಲ

Astrology: ಶನಿ ಎಂದೊಡನೆ ಅನೇಕರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶನಿ ದೇವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೂ ತರುತ್ತಾರೆ.

First published: