September Astrology: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮಂಗಳಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ

First published: