Eye Twitching: ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ಸಮ್ನೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣ

ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತವನ್ನು (eye twitching) ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತವು ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ

First published: