Shani-Shukra: 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಶನಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಜಿಂಗಲಾಲ

Saturn and Venus Conjunction: ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 2 ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: