Red Sandalwood: ವಾಸ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಂತೆ ಈ ರಕ್ತ ಚಂದನ; ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ?

Red Sandalwood: ರಕ್ತ ಚಂದನಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಾಸ್ತು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಈ ಕೆಂಪು ಚಂದನ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: