Astrology: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಐದು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ!

Astrology: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇವರ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು.

First published: