Goddess Lakshmi: ಈ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ

Food Eating Way: ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: