Lunar Eclipse 2022: ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಅದೃಷ್ಟ! ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿಯುವ ಒಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

Chandra Grahan: ಇಂದು ( 08/ ನವೆಂಬರ್) ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ. ಈ ಗ್ರಹಣವು 8ನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆಅನಂತ ಪ್ರೀತಿ (Infinity). ನೀವು ಅಂದುಕೊಡ ಪ್ರತೀ ಕೆಲಸವೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ

First published: