Shani Dev Effect | Money: ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ

ಶನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಶನಿದೇವ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಶನಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ದೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಅದೇ ಅವಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ.

First published: