Pitru Paksha 2022: ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಶ್ರಾದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

Pitru Paksha 2022: ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ಹಾನಿ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

First published: