Pitru Paksha 2022: ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶಾಂತಿ

Pitru Paksha 2022: ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪದಿಂದ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಪಿತೃ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯ

First published: