Pitru Dosha: ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪಿತೃದೋಷ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೋಷ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.

First published: