Shani Dev Effect: ಶನಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ; ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶನಿದೇವನ ಅವಕೃಪಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ

First published: