Zodiac Sign: ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರುವ ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಧರಿಸಿದರೆ ಹಾನಿ

Pearl will Change Life: ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮುತ್ತುಗಳು (Pearl) ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ರಾಶಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುತ್ತನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೇ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

First published: