Hindu God Flowers: ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಹೂವು ಪ್ರಿಯ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ದೇವರ ಪೂಜೆ (God Worship) ಇರಲಿ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳದ್ದೆ ಕಾರುಬಾರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು (Flower) ಕೆಲ ದೇವರಿಗೆ ಬಲು ಪ್ರಿಯ. ಇಂತಹ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಹೂವು ಪ್ರಿಯ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: