Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2022 ಲಕ್ಕಿ ವರ್ಷ ಆಗಲಿದೆಯಂತೆ!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತೆಯೇ (Astrology) ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು (Numerology) ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಅನುಸಾರ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2022 ರಾಡಿಕ್ಸ್ 6 (Radix) ರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತೆ. ರಾಡಿಕ್ಸ್ 6 ರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ.

First published: