2023 Resolutions: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸವರ್ಷದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್​ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಲಾಭವಂತೆ

New Year's Resolutions for 2023: ಹೊಸವರ್ಷ ಎಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜನರದ್ದು ಹಲವು ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್​ ಅಂದರೆ ಹೊಸವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸವರ್ಷದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್​ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: