Navratri 2022: ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ, ಅವತಾರ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Navratri 2022: ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (Photos Credits: pexels.com)

First published: