Navaratri 2022: ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ

Navaratri 2022: ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರೆ, ದುರ್ಗೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ

First published: