Navaratri 2022: ನವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಶೈಲಪುತ್ರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ; ಆಕೆಯ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣ ಇದು

Shailputri Worshiped on Navaratri First Day: ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಗಳು. ಅವಳು ಶೈಲ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದಳು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: