Red Blood Moon 2022: ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಗ್ರಹಣ, ಇದು ಯಾವುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಗೊತ್ತಾ?

Lunar Eclipse 2022: ಈ ವರ್ಷದ ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆ.

First published: