Mangala Gochar: ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ; ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭ

Mars Transit: ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

First published: