Malavya Yoga: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇವರು ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ

Malavya Yoga: 2023 ರಲ್ಲಿ ಯೋಗಗಳು ಸಾಲುಗಳಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಶುಕ್ರ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: