Maga Masa 2023: ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ

Maga Masa 2023: ಧನುರ್ಮಾಸ ಮುಗಿದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಘ ಮಾಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: