Lunar Eclipse 2022: ಇಷ್ಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ, ಹೆದರಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇದೆ

Chandra Grahan 2022: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದೇ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 4.52 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಹಣ. ದೋಷವಿರುವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ.

First published: