Lakshmi Narayana Yogam: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

Lakshmi narayana yogam: ಬುಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: