Krishna Janmashtami: ಅಸಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಡತಿಯರು, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಜವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೇವಲ 8 ಜನ ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರು. ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು ರುಕ್ಮಣಿ, ಜಾಂಬವಂತಿ, ಸತ್ಯಭಾಮ, ಕಾಳಿಂದಿ, ಮಿತ್ರಬಿಂದಾ, ಸತ್ಯ, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ.

First published: