Tulsi Worship: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಬಲು ವಿಶೇಷ; ಈ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ

ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಗಿಡ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಜೊತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

First published: