Surya Grahan 2022: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ?

Solar Esclape 2022: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

First published: