Pitru Paksha 2022: ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ರೆ ಶುಭವಾ?

Pitru Paksha 2022: ಈ ವರ್ಷ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 25ರ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆವರೆಗೂ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

First published: