Pitru Paksha 2022: ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ಬಲು ವಿಶೇಷ; ಯಾವಾಗ, ಮಹತ್ವ ಏನು?

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಜರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

First published: