Cancer Zodiac Sign: ನೀವು ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಾದ್ರೆ; ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ರಾಶಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಶಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ರಾಶಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿದೆ.

First published: