Turtle Ring: ಆಮೆಯ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಭವೋ? ನಷ್ಟವೋ?

Turtle Ring: ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಮೆ ಉಂಗುರ ತೊಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಉಂಗುರವು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

First published: