Chanakya Niti: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಣಕ್ಯನ ಮಾತು ನೆನಪಿರಲಿ

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ (Chanakya niti) ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ (Niti Shastra) ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

First published: