Shani Dev: ಈ ಒಂದು ಹೂ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಶನಿ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತಂತೆ

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರದಂದು ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ಆತ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ದೇವನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹೂವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾ?

First published: