Lakshmi Worship: ಇವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೃಪೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ; ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ!

ಯಾರು ಈ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಸಹ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯ ಅವಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂತವರ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

First published: