Gajakesari Yoga: ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇದ್ರೂ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ!

Gajakesari Yoga: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇದ್ದರೂ ಲಾಭ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: