Palmistry: ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ

ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪರ್ವತವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ವಿವಾಹದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶುಕ್ರ ಪರ್ವತ ಕುಗ್ಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿರುವುದಿಲ್ಲ

First published: