Numerology:ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಹ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಸಾರ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

First published: