Numerology: ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ 1ರ ಜೊತೆ ನಂಟು, 2ರ ಜೊತೆ ಗಂಟು, ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು

ompatible Relation Of numbers: ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಸಂಬಂಧ 1 ಮತ್ತು 2ರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published:

 • 17

  Numerology: ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ 1ರ ಜೊತೆ ನಂಟು, 2ರ ಜೊತೆ ಗಂಟು, ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು

  ಸಂಖ್ಯೆ 1: 1 ಮತ್ತು 3 ನಂಬರ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಆದರೆ ಗುರುವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಗುರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಗುರುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Numerology: ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ 1ರ ಜೊತೆ ನಂಟು, 2ರ ಜೊತೆ ಗಂಟು, ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು

  ತನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 3 ನಂಬರ್ ಬಲವಾಗಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 3 ರ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Numerology: ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ 1ರ ಜೊತೆ ನಂಟು, 2ರ ಜೊತೆ ಗಂಟು, ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು

  ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಾಭ ನೀಡಲಿದೆ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ, ಸಿಎಗಳು, ನಟರು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಾವಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಣಕಾಸುದಾರರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ನಾಯಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Numerology: ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ 1ರ ಜೊತೆ ನಂಟು, 2ರ ಜೊತೆ ಗಂಟು, ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು

  ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬೇಕು

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Numerology: ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ 1ರ ಜೊತೆ ನಂಟು, 2ರ ಜೊತೆ ಗಂಟು, ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು

  ಸಂಖ್ಯೆ 2: 3 ಹಾಗೂ 2ರ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Numerology: ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ 1ರ ಜೊತೆ ನಂಟು, 2ರ ಜೊತೆ ಗಂಟು, ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು

  ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು.

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Numerology: ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ 1ರ ಜೊತೆ ನಂಟು, 2ರ ಜೊತೆ ಗಂಟು, ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು

  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರ, ಸಂಗೀತಗಾರ, ಆಹಾರ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES